Siegessäule

Mitt i Tiergarten ligger en rondell och i den rondellen finns då Siegessäule. Det är ett minnesmärke för krig som dåvarande Tyskland vunnit under 1800-talet. Även här, precis som i Berliner Dom, gick vi uppför ett okänt högt antal steg för att nå toppen och vyn över Berlin.

In the middle of Tiergarten there is a roundabout, and there lays Siegssäule. It is a monument over wars that former Germany won during the 19th centuary. Here, just as at Berliner Dom, we climb an unknown high number of steps to reach the top and the view over Berlin.

IMG_0477IMG_0484IMG_0487IMG_0488IMG_0490IMG_0494

Tiergarten

Vi promenerade även en sväng genom Tiergarten, en park i Berlin med en stor rondell i mitten. Med andra ord, den här dagen bestod av många steg och spatserande genom Berlin.

We also walked for a bit through Tiergarten, a park in Berlin with a big roundabout in the middle of it. In other words, this day consisted of a lot of steps and walking through Berlin.

IMG_0437IMG_0441IMG_0464IMG_0468IMG_0498