Siegessäule

Mitt i Tiergarten ligger en rondell och i den rondellen finns då Siegessäule. Det är ett minnesmärke för krig som dåvarande Tyskland vunnit under 1800-talet. Även här, precis som i Berliner Dom, gick vi uppför ett okänt högt antal steg för att nå toppen och vyn över Berlin.

In the middle of Tiergarten there is a roundabout, and there lays Siegssäule. It is a monument over wars that former Germany won during the 19th centuary. Here, just as at Berliner Dom, we climb an unknown high number of steps to reach the top and the view over Berlin.

IMG_0477IMG_0484IMG_0487IMG_0488IMG_0490IMG_0494